Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

Бюджет 2020

План бюджету:

Розпорядження № 67-1 від 01.11.2019 "Про підготовку плану бюджету на 2020рік".
Бюджетний запит на 2020-2022 року 0110150_0150_0111
Бюджетний запит на 2020-2022 року 0113210_3210_1050
Бюджетний запит на 2020-2022 року 0113242_3242_1090
Бюджетний запит на 2020-2022 року 0116020_6020_0620
Бюджетний запит на 2020-2022 року 0117461_7461_0456
Бюджетний запит на 2020-2022 року 0118330_8330_0540

 

Розпорядження Від  25 листопада 2020 року №  50 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Розпорядження Від  19 березня 2020 року №  18 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік."
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КПКВКМБ 0117330 « Будівництво інших об`єктів комунальної власності»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
КПКВКМБ 0117462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»
КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони  природних  ресурсів» 

 

САХНОВЩИНСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА
Сахновщинського  району Харківської  області
         ХХХIХ сесія VIІ скликання
20324401000
Р І Ш Е Н Н Я


       24 грудня 2019 року № 1292-VIІ                                          смт.Сахновщина                                
Про селищний бюджет
на  2020 рік

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України,ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сахновщинська селищна рада вирішила:
               
1. Визначити на 2020рік:
доходи селищного бюджету у сумі 11117095 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 11007569 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету - 109526 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі   11117095 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного  бюджету - 11007569гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету - 109526 гривень;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 11117 гривень, що становить 0,1% відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3107180 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93 Бюджетного кодексу України. 
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік  у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України.  
   7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету є видатки загального фонду на:
     -  оплата праці працівників бюджетних установ  ;
     -  нарахування на заробітну плату ;
    -  оплата  комунальних  послуг  на  енергоносіїв;   
    -  поточні  трансферти населенню;
    -  поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Надати право голові  Сахновщинської селищної ради повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
9. Надати право голові  Сахновщинської селищної ради  повноваження, щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
10.Забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішенням;
2)  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі кредитів (позик), отриманих  територіальною громадою селища, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5)  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання,  природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених  обґрунтованих лімітів споживання. 
Затвердити ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показника виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань селищного бюджету на 2020рік  згідно з додатком №6 до цього рішення  
      11. Надати право постійній депутатській  комісії з  питань планування, благоустрою, бюджету (фінансів),будівництва та комунального майна   в процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках,   за обґрунтованим поданням керуючого справами, готувати пропозиції ,щодо перерозподілу видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим розглядом та затвердженням на сесії селищної ради. Керуючому  справами про внесені зміни до розпису селищного бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державної казначейської служби України і фінансового управління.
       12. Встановити, що  розпорядник    коштів селищного  бюджету має  право  брати  бюджетні  зобов’язання   та  здійснювати  відповідні  видатки  за  загальним  фондом  бюджету тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисом, враховуючи  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих років, узятих  на  облік в органах  Державної  казначейської  служби  України.
Зобов’язання ,  взяті  розпорядником  коштів без наявності  бюджетних  асигнувань , не  вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і  не підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів.  Взяття  таких  зобов’язань є бюджетним  правопорушенням, витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. За наявності простроченої кредиторської  заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті  комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні зобов’язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
13.  Доручити  виконавчому  комітету селищної  ради  підготовити  проект розподілу  залишків вільних  коштів  селищного  бюджету, що створилися на 1.01.2020 року за погодженням з постійною депутатською комісією  з питань планування, благоустрою, бюджету (фінансів),будівництва та комунального майна   з  послідуючим  затвердженням  на  сесії .
14.   Установити, що утримання  чисельності та  здійснення  фактичних  видатків   на  заробітну  плату,  включаючи  видатки  на  премії та інші  види  заохочень, винагород  і  матеріальних  допомоги можуть проводитись  лише в межах фонду  заробітної  плати затвердженого у кошторисах  установ  Сахновщинської селищної ради, планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів .
15. Вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників  установ, не допускаючи її збільшення, якщо це не зумовлене  розширенням  діяльності  установи .
16. Надати право  Сахновщинському селищному голові укладати договори на міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами
           17. Установити ,що допущення не цільового використання бюджетних коштів  у поточному чи минулому  роках має наслідки :
          -  для розпорядника  бюджетних коштів – зменшення  асигнувань   на суму коштів,  що витрачені  не за цільовим призначенням.
-  для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі,  що витрачена не за цільовим призначенням,  у дохід селищного бюджету.
           18. В разі  коригування Державного бюджету на 2020рік  проводити уточнення селищного бюджету в 2020  році .
          19.  Додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною .
          20.  Рішення вступає в силу з 1 січня 2020 року.
          21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань планування, благоустрою, бюджету (фінансів), будівництва та комунального майна(В.В Приходько)  .                        
             

   Сахновщинський селищний  голова                                   Віктор Сидоренко 

Додатка 1 Додаток 2 Додатки 3-5

 

Пояснююча записка
до  бюджету Сахновщинської селищної  ради
на 2020 рік 
   Сахновщинська  селищна  рада  - установа ,що  юридично  представляє  громаду
селища  Сахновщина  сіл  Сугарівське ,  Чорнолозка,  Германівка
Юридична  адреса  установи:   Харківська  обл. 
       сел.Сахновщина
      вул.Поштова 3
          код  ЄДРПОУ 04398301

Коротка характеристика   Сахновщинської селищної  ради
 До складу ради входять населені пункти:  с. Германівка,  с. Сугарівське,  смт. Сахновщина,  с. Чорнолозка . 
1.1. с. Германівка  розташоване на північ  від селища Сахновщина  на відстані  6 км. Через село проходить автомобільний шлях Сахновщина –Кегичівка, ділячи село на дві рівні частини. Засноване в 1929 році.
1.2. с. Сугарівське розташоване на південний схід від селища Сахновщина на відстані 5 км. складається з двох відділень.  Засноване в 1929 році.
1.3. смт. Сахновщина розташоване на південному заході  Харківської області в 150 км. від м. Харкова та є адміністративним центром  Сахновщинського району. Засноване в 1893 році. Територію селища перетинає з північного заходу на південний схід залізниця Красноград – Лозова, розділяючи селище на дві нерівні частини: меншу північно-східну та  більшу південно-західну. По околиці селища проходить автомобільний шлях   Лозова – Красноград. Протяжність селища з півночі на південь 2,3 км., а по широті 2,0 км.
1.4. с. Чорнолозка розташоване на північному заході від селища Сахновщина на відстані 8 км. шосейним шляхом та  6 км.. залізницею.  Через село проходить залізниця, є залізнична зупинка.  По території села протікає річка Багата. Засноване в 1891 році.

  Територія                                                                                                                              

Площа населених пунктів  - 1142,4  га.  із них:                                                              

 с. Германівка                       - 95 га,                                                                                                      

  с. Жовтень                           - 53,1 га,                                                                                                      

смт. Сахновщина                - 812,86 га                                                                                                                                

 с. Чорнолозка                      -  204,5 га                                                                                                 
3.Структура земельного фонду

з/п    Територія  селищної ради     Га    Оренда
     Територія , всього
у тому числі:    12001.1    4877.1
1    Сільськогосподарські угіддя вт.ч    10724.2    4814.1
    Рілля    8982.0    4525.9
2    Землі промисловості та зв’язку     229.2    57.5
3    Присадибні ділянки     551.0    
4    Землі автомобільних доріг і площ    437.5      
 5    Землі зайняті адміністративними державними установами,      установами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, органами місцевого самоврядування    53.7    
 6     Землі, що використовуються  в не сільськогосподарській комерційній діяльності    5.5     5.5
Соціально-економічні проблеми і пропозиції  стосовно їх вирішення   
                Основною  проблемою Сахновщинської селищної ради є стан доріг. Ремонту потребує 432000м2 твердого покриття автомобільних доріг ,22,7 км-тротуарів.
             Потребують заміни морально і фізично зношені водопровідні та каналізаційні    мережі. 
Для стабілізації  водопостачання смт. Сахновщина , необхідно терміново замінити 980 метрів  водогону,  
               Удосконалення  системи збирання ТПВ, роздільне збирання ТПВ, утримання  полігон для ТПВ   являється однією із першочергових  задач селищної ради.
               Розширення  мережі вуличного освітлення та запровадження енергозберігаючих освітлювальних елементів проводить планомірно і проводиться робота по збільшенню кількості  освітлювальних вуличних  приладів та протяжності мережі.
                Реконструювати очисні споруди для очистки стоків по технології «Біоплато» одна і нагальних задач селищної ради.                
               Для вирішення питання по ремонту  дахів  житлового фонду потрібно перш за все провести роботу із власника житла,  так як в  вартості  послуг по обслуговуванню житла не передбачено  затрати  для накопичення  коштів по проведенню цих робіт.  Сахновщинське ПКП надає послуги власникам  багатоквартирного житлового фонду тільки виключно , як послугу з вивозу сміття.
               Дефіцит робочих місць, занепад сіл основна проблема селищної ради.     
               Розширення сфери обслуговування населення, благоустрій  об’єктів  спільного користування основні напрямки роботи  Сахновщинської селищної ради
                           ПОКАЗНИКИ   ДОХОДІВ  НА 2020  РІК
                      Розрахунок  дохідної   частини   бюджету  Сахновщинської селищної ради проведений  згідно ст.69 ст.691 Бюджетного кодексу  України  і встановлено в сумі 11117095,00 гривни .
 Доходи загального фонду становлять 11007569,00 гривни з них 45580,00 гривень субвенція з бюджету Дар-Надеждитської сільської ради для Сахновщинського КВКП з метою забезпечення водою , жителів Дар-Надеждитської сільської ради. До доходів  загального фонду бюджету Сахновщинської селищної ради   належить:
1)    податок на прибуток підприємств комунальної форми власності і становить 34000,00 гривень;(платниками якого є комунальні підприємства Сахновщинської селищної ради: Сахновщинське КВКП, Сахновщинське ПКП КП СВП «Схід", Сахновщинське інвентар бюро - всі підприємства низькорентабельні і збиткові так, як здійснюють надання послуг по регульованим цінам ,а Сахновщинському КВКП і Сахновщинському ПКП  запланована дотація на покриття збитків по різниці тарифів на комунальні послуги між собівартістю послуг і затверджених до оплати населення тарифом )
2)    податок на майно в тому числі  земельний податок та орендна плата за землю становить 5034100,00 гривень з врахуванням  коефіцієнта  індексація нормативної  грошової оцінки землі і становить 45,7% від суми доходів загального фонду без врахування трансфертів;
3)    єдиний податок з юридичних і фізичних осіб та із сільськогосподарських виробників становить 4303889,00 гривень , становить 39,1% від суми доходів загального фонду без врахування трансфертів, на 2020 рік заплановано зменшення доходу від сплати єдиного податок із сільськогосподарських виробників  від фактичних надходжень 2019 року на 4,2% в зв’язку  з зміною
орендаря  земель сільськогосподарського призначення (паїв) в с.Сугарівське і переходом частини  власників сільськогосподарських паїв на особистий обробіток землі;
4)    неподаткові надходження бюджету 2020 року становлять -83300,00 гривень з них:
-  плата за надання адміністративних послуг в тому числі адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень( реєстрація  земельних ділянок і домоволодінь в державному реєстрі)- 666000,00 гривень;
- держмито від оформлення документів по спадщині, даруванні та видачу паспортів-164000,00 гривень (заплановано незначне зменшення надходжень згідно проведеного аналізу по даному виду надходжень за попередні роки);
- адміністративні штрафи та інші санкції -3000,00 гривень.
Доходи спеціального фонду становлять 109526,00 гривни. До доходів спеціального фонду  бюджету Сахновщинської селищної ради   належить  :
       1)  інші власні надходження бюджетних установ в розмірі 97726,00 гривень з них 75726,00 гривень-кошти Районного центру зайнятості на організацію громадських робіт, 22000,00 гривень – кошти юридичних і фізичних суб’єктів господарювання, як цільовий внесок на проведення робіт з благоустрою території Сахновщинської селищної ради;
  2) екологічний податок-11800,00 гривень
ПОКАЗНИКИ ВИДАТКІВ 2020 РОКУ
ФІНАНСУВАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
       Сахновщинська    селищна  рада , як   юридична  особа  являється  основним
виконавчим  органом і розпорядником  селищного бюджету .
       На  фінансування   видатків  на утримання виконавчого  комітету  ,спеціалістів та службовців Сахновщинської селищної ради  на 2020 рік кошторисом  передбачено   3610187,00 гривень,  із  них  2687490,00 гривень заробітна плата з нарахуваннями.
        Затверджено штатну  чисельність  виконавчого  комітету з обслуговуючим  персоналом  в кількості  15,5 чоловік. Фонд заробітної плати на звітний період затверджено  з урахуванням  надбавок за ранг і вислугу років. Встановлено надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі  50% та 25%  посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових  осіб місцевого самоврядування та вислуги років . Щомісячний  фонд преміювання на 2020 рік становить 100% та 150% , від посадових окладів, розмір преміювання залежить від вкладу працівника в роботу селищної ради.
Затверджено  фінансування:  129924,00 гривень оплата  енергоносіїв ,  205000,00  гривень оплата послуг та інших видатків ,придбання матеріалів, оплата відряджень 6000,00 гривень , навчання спеціалістів Сахновщинської селищної ради по питанням охорони  праці, та дерзакупівлі-5400,00 гривень , 12000,00 гривень – судовий збір для судових проваджень по стягненню втрат бюджету за без договірне використання землі. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями  і  оплату енергоносіїв  враховані в кошторисі на 100%, а видатки на оплату  матеріалів,ПММ, робіт і послуг заплановані тільки на 80% від потреби.    
ФІНАНСУВАННЯ  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРТСВА , УТРИМАННЯ ДОРІГ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА ЗАХОДИ В СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИЩНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
               Однією  з вагомих   статей  видатків  кошторису  Сахновщинської  селищної    ради  являється  фінансування  житлово-комунального господарства та дорожнього господарства . Кошторисом  на  2020  рік  передбачається  фінансування  на проведення робіт по  благоустрою  селища , утримання та поточний ремонт доріг, фінансової допомоги  комунальним підприємствам в сумі  6672374,00 гривень з них 6638574,00 гривень кошти загального фонду і 33800,00 гривень кошти  спеціального фонду ,що становить 60,0% бюджету селищної ради (ПКВКМБ 0116020,0116030,0117461,0117130,0118330 додаток 2)
              Кошти  загального і спеціального  фонду будуть направлені на фінансування  робіт з благоустрою селища і місць загального користування  таких як дороги, звалище, кладовище, парки і сквери, а саме:
- заробітна плата з нарахуваннями робітників зайнятих на прибиранні та  благоустрої селища становить 689544,00 гривень  по загальному фонду(ПКВКМБ 0116030); ,
-  облаштування огорожі , та роботи з благоустрою селищного кладовища  – 250000,00 гривень(ПКВКМБ 0116030);
- оплата  послуг  сторонніх  організацій  по ущільненню  ТПВ на селищному звалищі та роботи по благоустрою  звалища-190800,00 гривень(ПКВКМБ0116030 0118330);  в тому числі  11800,00 гривень за рахунок  екологічного податку(ПКВКМБ 0118330);
- екологічний  податок за розміщення відходів-21000,00 гривень; (ПКВКМБ 0116030); 
- оплата  послуг  сторонніх  організацій  по похованню безрідних  громадян і громадян без постійного місця проживання -16800,00 гривень; (ПКВКМБ 0116030); 
- оплата  послуг  сторонніх  організацій  по обслуговуванню і утриманню мережі вуличного освітлення, заміні лічильників обліку електроенергії   в смт.Сахновщина, с.Сугарівське, с.Германівка і с.Чорнолозка, та  послуги відповідальної особи за енергогосподарство   -154648,00 гривень  (ПКВКМБ 0116030); 
- оплата  послуг  сторонніх  організацій   по відлову без господарських і бродячих тварин-45000,00 гривень (ПКВКМБ 0116030); 
-ліквідація не санціонованих звалищ-109605,00 гривень(ПКВКМБ 0116030);
- облаштування та утримання дитячих  ігрових майданчиків -14540,00 гривень (ПКВКМБ 0116030); 
- оплата за  використану  електроенергію  по  вуличному  освітленню-172280,00 гривень   (ПКВКМБ 0116030); 
- придбання інвентарю та матеріалів  для проведення  робіт з прибирання  та благоустрою території селища-45600,00 гривень (ТПКВКМБ 6030);  
- придбання ПММ матеріалів для скошування і спилювання  зелених насаджень-82000,00 гривень(ПКВКМБ 0116030 60000,00 гривень  по 01 фонду, 22000,00 гривень по 03 фонду);
- формування раціональних систем землеволодіння та землекористування-14976,00 гривень (ТПКВКМБ 7130);  
- поточний ремонт  твердого покриття автомобільних доріг (грейдерування)  -399000,00 гривень; (ПКВКМБ 0117461);  
- поточний ремонт  асфальтобетонного покриття  автомобільних доріг селищної ради-1448951,00 гривень   (ПКВКМБ 0117461);
- кошти  загального фонду  в розмірі 1754380,00 гривень  направлені на фінансування  Сахновщинського  КВКП– сумарна  різниця між собівартістю  наданих послуг і їх вартістю по регульованим цінам (затвердженим тарифом),.Фінансування видатків по відшкодуванню різниці тарифів проводиться з бюджету Сахновщинської селищної ради 1708800,00 гривень і 45580,00 гривень кошти передані з бюджету Дар-Надеждинської сільської ради  на утримання об’єктів спільного користування(ПКВКМБ 0116020);
-  кошти  загального фонду  в розмірі 1248000,00 гривень  направлені на фінансування  Сахновщинського  ПКП       сумарна  різниця між собівартістю  наданих послуг і  вартістю наданих послуг по регульованим цінам. 
ФІНАНСУВАННЯ ІНШИХ ВИДАТКІВ ПОВЯЗАНИХ З СОЦІАЛЬНИХ ЗАХИСТОМ НАСЕЛЕННЯ             
          Для   надання фінансової підтримки населенню   в  період  хвороби чи поховань,  особливої  версти населення , яка не працює і не  обліковується в Районному  центрі зайнятості  рішенням  Сахновщинської селищної ради  затверджена "Програма соціального захисту населення смт.Сахновщина" із змінами та доповненнями .На  фінансування  даних  видатків  виділено  кошти в сумі 10000,00 гривень. Крім того заплановано кошти в розмірі 14000,00 гривень для виплати разової допомоги учасникам АТО (згідно змін внесених до Програми  соціального захисту населення (ПКВКМБ 0113242 „Інші заклади у сфері соціального захисту та соціального забезпечення ”- загальна сума фінансування 24000,00 гривень).
         Для забезпечення тимчасовою роботою  жителів Сахновщинської селищної ради  введений в бюджет код тимчасової класифікації видатків ПКВКМБ 0113210 „Організація і проведення громадських робіт” яким передбачено фінансування в розмірі 151452,00 гривень в тому  числі 75726,00 за рахунок коштів загального фонду і 75726,00 гривень кошти спеціального фонду ( Кошти районного центру зайнятості)  
ФІНАНСУВАННЯ  ІНШИХ ЗАХОДІВ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 
           З метою проведення  вшанування та продовження кращих традицій та моральних цінностей представників різних поколінь Українського народу, виховання на цих цінностях нових поколінь, забезпечення суспільної стабільності та згуртування членів місцевої громади навколо прогресивних суспільних ідей   Сахновщинською  селищною фінансується діюча „Програма святкування  загальнодержавних та місцевих свят”. Фінансування даної програми на 2020 рік становить 69000,00 гривень и передбачає фінансування заходів  з відзначення Дня Перемоги 9 травня , відзначення Дня захисту дітей, відзначення Дня молоді , відзначення Дня селища, святкування Новорічних та Різдвяних свят.
ФІНАНСУВАННЯ    ОСВІТНІХ   ТА  МЕДИЧНИХ ПРОГРАМ  ЧЕРЕЗ ТРАНСФЕРТИ ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ                 
Бюджетом  Сахновщинської селищної ради 2020 року передбачено передачу коштів  у вигляді субвенції в сумі 586122,00 гривень- 5,3% від суми зведеного бюджету  (ПКВКМБ 9770 „Інші субвенції з місцевого бюджету”) до районного бюджету на фінансування видатків :
1 Відділу освіти Сахновщинської  районної державної  адміністрації - 430222,00 гривень з них
      - на  проведення підвозу  учнів - 218122,00 гривень
      - харчування учнів пільгового контингенту-212100,00 гривень
2 КНП „Центру первинної медико-санітарної допомоги Сахновщинської районної ради Харківської області”-78000,00 гривень з них
       - оплата за енергоносії- 48000,00 гривень
       -транспортування хворих на гемодіаліз-30000,00 гривень
3 КНЗ "Сахновщинська центральна районна лікарня"-53900,00 гривень з них
       - забезпечення лікуванням психіатричних хворих-35900,00  гривень
       - придбання калоприймачів для онкохворих-18000,00 гривень
4 Сахновщинської  РДА- забезпечення пільговими ліками Шелестіну Вікторію Русланівну-24000,00гривень
                                                                                 
Керуючий   справами                                                            Світлана Щеглеватих
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь