Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

Бюджет 2019

Паспорт бюджетної програми:

Розпорядження Сахновщинського селищного голови  від 24.01.2019 № 2 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік.

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КПКВКМБ 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій, що виробляють, воконують та/або надають житлово-комунальні послуги”
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони  природних  ресурсів» 

Розпорядження Сахновщинського селищного голови  від 11.02.2019 № 5 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік із врахуванням змін і доповнень

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВКМБ 0117370  «Реалізація інших заходів щодо  соціально-економічного розвитку території»;
КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування ». 

Розпорядження Сахновщинського селищного голови від 20.03.2019 року № 13 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік із врахуванням змін і допвнень"

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
КПКВКМБ 0117370  «Реалізація інших заходів щодо  соціально-економічного розвитку території»;
КПКВКМБ 011763 «Виконання інвестиційих проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  »

Розпорядження Сахновщинського селищного голова від 21 травня 2019 № 24 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік іх врахуванням змін і доповнень»

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Розпорядження Сахновщинського селищного голова від 15 липня 2019 № 34 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік іх врахуванням змін і доповнень»

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Розпорядження Сахновщинського селищного голова від 23 вересня  2019 № 54 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік іх врахуванням змін і доповнень»

КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
КПКВКМБ 011763 «Виконання інвестиційих проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  ». 

Розпорядження Сахновщинського селищного голова від 24 жовтня  2019 № 66 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік іх врахуванням змін і доповнень»
КПКВКМБ 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
КПКВКМБ 011763 «Виконання інвестиційих проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  ». 

Розпорядження Сахновщинського селищного голова від 18 грудня 2019 № 77 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік іх врахуванням змін і доповнень»
КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій, що виробляють, воконують та/або надають житлово-комунальні послуги”
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»
 

Розпорядження №10 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік.
КПКВКМБ 0111162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
КПКВКМБ 113242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 
КПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житво лов-комунальні послуги»
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 
КПКВКМБ 0177363 « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»
КПКВКМБ 0117370 « Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»
КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» 
КПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»

 

САХНОВЩИНСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА
Сахновщинського  району Харківської  області
                                                         ХХХIІ сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я


       20 грудня 2018року № 1000-VIІ                                                                          смт.Сахновщина                                

Про селищний бюджет
на  2019 рік

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України,ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сахновщинська селищна рада вирішила:
              
1. Визначити на 2019 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 9798050 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету - 9701080 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету - 96970 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі   9798050 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного  бюджету - 9601080гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету - 196970 гривень;
профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 100000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 100000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 9778 гривень, що становить 1% відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2352805 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93 Бюджетного кодексу України. 
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік  у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, та надходження, визначені статтею 71 частина 1, кошти ,що передаються до бюджету розвитку  Бюджетного кодексу України.  
7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету є видатки загального фонду на:
     -  оплата праці працівників бюджетних установ  ;
     -  нарахування на заробітну плату ;
    -  оплата  комунальних  послуг  на  енергоносіїв;   
    -  поточні  трансферти населенню;
    -  поточні трансферти місцевим бюджетам.
8. Надати право голові  Сахновщинської селищної ради повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.
9. Надати право голові  Сахновщинської селищної ради  повноваження, щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
10.Забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішенням;
2)  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі кредитів (позик), отриманих  територіальною громадою селища, та коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5)  у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання,  природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених  обґрунтованих лімітів споживання. 
Затвердити ліміт споживання енергоносіїв у натуральних показника виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань селищного бюджету на 2019 рік  згідно з додатком №6 до цього рішення  
11. Надати право постійній депутатській  комісії з  питань планування, благоустрою, бюджету (фінансів),будівництва та комунального майна   в процесі виконання селищного бюджету, у виняткових випадках,   за обґрунтованим поданням керуючого справами, готувати пропозиції ,щодо перерозподілу видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим розглядом та затвердженням на сесії селищної ради. Керуючому  справами про внесені зміни до розпису селищного бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державної казначейської служби України і фінансового управління.
12. Встановити, що  розпорядник    коштів селищного  бюджету має  право  брати  бюджетні  зобов’язання   та  здійснювати  відповідні  видатки  за  загальним  фондом  бюджету тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених кошторисом, враховуючи  необхідність  виконання  бюджетних  зобов’язань  минулих років, узятих  на  облік в органах  Державної  казначейської  служби  України.
Зобов’язання ,  взяті  розпорядником  коштів без наявності  бюджетних  асигнувань , не  вважаються  бюджетними  зобов’язаннями  і  не підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів.  Взяття  таких  зобов’язань є бюджетним  правопорушенням, витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються. За наявності простроченої кредиторської  заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті  комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні зобов’язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.
13.  Доручити  виконавчому  комітету селищної  ради  підготовити  проект розподілу  залишків вільних  коштів  селищного  бюджету, що створилися на 1.01.2019 року за погодженням з постійною депутатською комісією  з питань планування, благоустрою, бюджету (фінансів),будівництва та комунального майна   з  послідуючим  затвердженням  на  сесії    .
14.  Установити, що утримання  чисельності та  здійснення  фактичних  видатків   на  заробітну  плату,  включаючи  видатки  на  премії та інші  види  заохочень, винагород  і  матеріальних  допомоги можуть проводитись  лише в межах фонду  заробітної  плати,  затвердженого у кошторисах  установ  Сахновщинської селищної ради.
15. Вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників  установ, не допускаючи її збільшення, якщо це не зумовлене  розширенням  діяльності  установи .
16. Надати право  Сахновщинському селищному голові укладати договори на міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами
17. Установити ,що допущення не цільового використання бюджетних коштів  у поточному чи минулому  роках має наслідки :
-  для розпорядника  бюджетних коштів – зменшення  асигнувань   на суму коштів,  що витрачені  не за цільовим призначенням.
-  для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі,  що витрачена не за цільовим призначенням,  у дохід селищного бюджету.
18. В разі  коригування Державного бюджету на 2019  рік  проводити уточнення селищного бюджету в 2019  році .
19.  Додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною .
20.  Рішення вступає в силу з 1 січня 2019 року.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань планування, благоустрою, бюджету (фінансів), будівництва та комунального майна (В.В Приходько)  .                        
             

   Сахновщинський селищний  голова                                   Сидоренко  В.В.

Пояснювальна записка, Додаток №1 Додаток №2 Додаток №3 Додатки №4-6

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь