Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

Порядок проведення іспиту

 

Порядок

проведення іспиту( тестування) та співбесіди кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Сахновщинської селищної ради

 

І. Загальні положення

 

            1.1. Цей Порядок   визначає   правові   та   організаційні  засади проведення  іспиту( тестування) та співбесіди  кандидатів  на   заміщення   вакантних   посад осіб місцевого самоврядування селищної ради. Іспит( тестування) проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на  заміщення  вакантних посад  державних  службовців,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N  169 ( зі змінами). Співбесіда проводиться  відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття  посад державної служби, затвердженою  постановою Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2016 року№246   (далі - Порядок проведення конкурсу).

            1.2. Мета проведення іспиту ( тестування) -  об'єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  посадових осіб місцевого самоврядування.

            1.3. Іспит( тестування) проводиться конкурсною комісією селищної ради.

            1.4. Іспит  ( тестування)проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування,  передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

            Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються, про що їм повідомляється   сектором кадрової роботи селищної ради  з  відповідним обґрунтуванням.

            Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

            Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

            1.5. Об'єктивність проведення іспиту ( тестування) забезпечується  рівними умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів)  та  відкритістю  інформації  про  них,  єдиними критеріями оцінки.

            1.6. Проведення іспиту ( тестування)для кандидатів на заміщення  вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України,  Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень   структурного підрозділу.

            Перелік питань  на  перевірку  знання:

            Конституції   України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»  (далі  -  Перелік) наведений у додатку 1 до цього  Порядку;

законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів селищної ради наведений у додатку 2 до цього Порядку;                                                                                                                                          

1.7.  Питання  мають бути актуальними,  ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що грунтуються на нормативно-правових актах,  які  втратили  чинність,  мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.                                                                                                        

1.8. Переліки   питань  розміщуються на офіційному веб-сайті селищної ради  та  надаються для  ознайомлення  всім  учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.                            

1.9. Екзаменаційні  білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 3 до цього Порядку,  та затверджуються головою  конкурсної комісії.  До  кожного  білета  включають 5 питань -  по  одному  питанню на перевірку  знання  Конституції  України,  Законів України  «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції ї» та два  питання  на  перевірку знання   законодавства   з  урахуванням  специфіки  функціональних повноважень   структурних підрозділів селищної ради.

1.10. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  мають  містити питання,   визначені   в   додатку 1 до цього Порядку,  питання  4 та 5 відбираються з переліків питань на перевірку знання законодавства з урахуванням   специфіки  функціональних  повноважень структурних підрозділів селищної ради, визначені в додатку 2.                                           

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.                                                     

1.12. З  урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень   структурного підрозділу селищної ради  можливе розроблення кількох  варіантів  комплектів  екзаменаційних білетів  залежно  від  кваліфікаційних  вимог до відповідних рівнів посад.                                                                                                     

1.13. Можливе проведення  іспиту  шляхом  комп'ютерного тестування  з  урахуванням  положень  Порядку проведення конкурсу та цього Порядку.          

1.14. Процедура іспиту( тестування) складається з трьох етапів:       

організаційна підготовка до іспиту( тестування);                                                          

    проведення іспиту ( тестування );

   відбір кандидатів для проходження співбесіди за результатами іспиту( тестування), ознайомлення учасників іспиту( тестування) з його результатами.       

         1.15. Сектор кадрового забезпечення селищної ради за  погодженням  з  головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту ( тестування) та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті селищної ради.

 

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту( тестування)

 

            2.1. Організаційна підготовка до іспиту ( тестування) проводиться  в  день проведення  іспиту( тестування)  з  усіма  кандидатами  на  заміщення вакантних посад.

            2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту( тестування).

            2.3. До початку іспиту( тестування) секретар конкурсної комісії відповідає на  запитання  кандидатів  щодо   процедури   іспиту9 тестування).   Інформація секретаря  про  умови  складання  іспиту ( тестування) має  бути повною та достатньою для кандидатів.  Секретар  повинен упевнитися,  що всі  кандидати  зрозуміли умови іспиту( тестування),  в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних  питань  вони  мають  бути  вирішені  головою конкурсної комісії.

 

ІІІ. Складання іспиту( тестування)

 

            3.1. Під   час    проведення  іспиту ( тестування)    на    запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

            3.2. Іспит( тестування)  складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.  У разі невеликої кількості кандидатів та за  наявності  відповідних  умов,  передбачених  пунктом 3.3 цього розділу,  іспит( тестування) може проводитися одночасно на заміщення  декількох вакантних посад.

            3.3. Приміщення для складання іспиту ( тестування) має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює  спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання  білета. Кандидати  не  можуть  самостійно  залишати  приміщення,  в якому складається іспит, до його закінчення.

            3.4. Іспит ( тестування) складається письмово за екзаменаційними білетами, які знаходяться в запечатаному конверті, який відкривається у присутності кандидатів і  пропонуються кандидатам на  їх  вибір.

            3.5. Іспит ( тестування)складається державною мовою у разі підготовки відповіді на питання білету, якщо іспит не проводиться шляхом тестування.

            3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом селищної ради, якщо іспит не проводиться шляхом тестування. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові  кандидата,  номер  білета  та  питання,  зазначені  в білеті.

            Після підготовки  відповідей  на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

          Якщо іспит проводиться шляхом тестування, кандидат засвідчує своїм підписом правильність наданих ним відповідей. Підпис кандидата проставляється після відповіді на останнє запитання тесту , вказується  дата  проведення тестування та прізвище кандидата.

            3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин,

          3.8  Якщо іспит проводиться шляхом тестування – 2 хв. при відповіді на одне запитання.

3.9. Під час проведення іспиту ( тестування) забороняється використовувати  засоби  мобільного зв’язку, користуватися допоміжною  літературою та законодавством.

 

       

ІV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту( тестування)

 

            4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

            П'ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України ,  Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та  успішно  справилися  із запитаннями на перевірку знання  законодавства  з  урахуванням   специфіки   функціональних повноважень  структурних підрозділів селищної ради.

            Чотири бали виставляються  кандидатам,  які  виявили  повні знання Конституції України,  Законів  України  «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» і  достатньо  володіють  знаннями  законодавства   з  урахуванням   специфіки  функціональних  повноважень структурних підрозділів селищної ради.

            Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

            Два бали  виставляються  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття   нормативно-правових   актів,  але  в  процесі  відповіді допустили значну кількість помилок.

            Один бал   виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли  на питання у встановлений строк.

          4.2. Якщо іспит проводиться шляхом тестування, виставляється один бал за кожну правильну відповідь

            4.3. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту( тестування), проводиться  перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на  кожне  питання екзаменаційного  білета.  Такі  оцінки  виставляються  на аркуші з відповідями кандидата.

            4.4. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної  суми  балів  в  екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 4 до цього Порядку. З результатами іспиту( тестування) кандидат ознайомлюється під підпис.

            4.5. Аркуші  з  відповідями  кандидатів  зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної  комісії  у  секторі кадрового забезпечення селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            4.6. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит.

            4.7. Кандидати,  які   набрали   менше   50   відсотків   від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

            4.8. Кандидати,  які  не  склали  іспит( тестування),   не   можуть   бути  рекомендовані конкурсною комісією для проходження співбесіди та подальшого призначення на посаду.

           Результати  проведення іспиту або тестування відображаються у протоколі засідання  конкурсної комісії.

            4.9. Результати  іспиту ( тестування) можуть  бути  оскаржені  в  порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

V. Співбесіда та підбиття підсумків співбесіди

 

5.1. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає  конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

5.2. Співбесіду проводить конкурсна комісія.

Перед проходженням співбесіди кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.

5.3. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою на співбесіді виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом  конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні конкурсної комісії  шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 5.

5.4. Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати співбесіди секретарю конкурсної комісії, який заповнює зведену відомість середніх балів.

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.

Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал менш як 0,5 за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії та повідомляються кандидатам під підпис.

5.5. Протоколи засідань  конкурсної комісії, результати проходження тестування, проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у секторі кадрової роботи.,

VI. Складення рейтингового списку кандидатів

6.1 Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 6 за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами іспиту( тестування).

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 7.

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

6.2 Конкурсна комісія селищної ради  вносить  селищному голові пропозиції щодо визначених кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу .

6.3. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

У такому разі сектор кадрової роботи селищної ради, в якому проводився конкурс, надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

 

           

                                   

Селищний голова                                                    Володимир СУЄЦЬКИЙ

 

 

Додаток 1

                                                  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знань:

 

         1.Конституція України;

 

          2.Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 

 

         3.Закон України «Про місцеве самоврядування»;

 

         4. Закон України «Про запобігання  корупції»;

 

         5. Специфіка функціональних повноважень.

 

 І.Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст.1,2).

3. Форма правління в Україні (ст.5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст.3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин (ст.10).

6. Найважливіші функції держави (ст.17).

7. Обов’язки громадянина України (ст.65-68).

8. Державні символи України (ст.20).

9. Повноваження Верховної Ради України (ст.85).

10. Повноваження Президента України (ст.106).

11. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст.116,117).

12. Системи адміністративно – територіального устрою України (ст.133).

13. Статус та повноваження Конституційного Суду України ( ст.147,150).

14. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст.140).

15. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст.143).

  

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про службу в органах місцевого самоврядування”

 1. Хто є посадовою особою  місцевого самоврядування (ст.2).

Посади в органах місцевого самоврядування (ст.3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого

самоврядування  (ст. 7).

4. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого

самоврядування (ст.8-9).

5. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)

6. Граничний вік перебування на службі  в органах місцевого

самоврядування (ст.18).

  

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

“Про місцеве самоврядування в Україні”

 1. Поняття місцевого самоврядування (ст.2).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (ст. 4).

3. Система місцевого самоврядування (ст.5).

4. Територіальні громади (ст. 1, 6).

5. Загальні збори громадян (ст.1, 8)

6. Місцевий референдум (ст.1, 7).

7. Громадські слухання (ст.13).

8. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради (ст.54).

9.Селищний  голова. Повноваження селищного голови (ст. 12, 42).

 

ІV. Питання  на  перевірку знання Закону України

"Про запобігання корупції"

 1. Визначення  термінів:  корупція,  близькі особи,  конфлікт інтересів, корупційне    правопорушення,    неправомірна    вигода (ст. 1).

2. Суб'єкти  відповідальності  за  корупційні  правопорушення (ст. 3).

3. Статус Національного агенства з питань запобігання корупції (ст. 4).

4. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)

5. Обмеження  щодо  одержання  подарунків  (ст.23).

6. Обмеження після припинення діяльність,  пов'язаної з  виконанням  функцій  держави,  місцевого самоврядування (ст. 26)

7. Спеціальна  перевірка (ст. 56).

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (45)

9. Запобігання та  врегулювання  конфлікту  інтересів (ст. 28).

10. Антикорупційна  експертиза  (ст.55).

11. Участь  громадськості в заходах  щодо запобігання і протидії корупції (ст.21).

12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.54).

13. Відповідальності   за   корупційні  або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65)

14. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст.51).

15. Відновлення прав і законних  інтересів  та  відшкодування збитків,  шкоди,  завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 68).

 

 Додаток 2

Перелік питань на перевірку знання законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних   повноважень   відповідного  відділу

 

Питання на перевірку знань бюджетного законодавства та бухгалтерського обліку для  відділу бухгалтерського обліку та звітності

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

5. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги до порядку їх складання.

6. Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утри­мання державної установи та штатного розпису.

7. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

8. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомоги.

9. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ, згідно з яким вона нараховується.

10. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

11. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-ма­теріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

12. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

13. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіре­ностей на одержання матеріальних цінностей.

14. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

15. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

16. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

17. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади сектору кадрового забезпечення

 

1. Якими документами регламентується законодавство про працю. (стаття 4 КЗпП України).

2. Трудовий договір (стаття 21).

5. Строки трудового договору (стаття 23)

6. Строки випробування при прийнятті на роботу (стаття 27).

7. Підстави припинення трудового договору (стаття 36).

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади відділу містобудування та архітектури

 

Законодавство у сфері містобудівної діяльності.

 

Планування і забудова територій.

 

Визначення термінів (будівництво, генеральна схема планування території України, генеральний план населеного пункту, детальний план території, замовник,  інженер-консультант, інженер-консультант, лінії регулювання забудови).

 

Визначення термінів (містобудівна документація, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження), план зонування території (зонінг), приміська зона, проектна документація, схеми планування території на регіональному рівні, територія, червоні лінії, засоби безперешкодного доступу до об’єктів, маломобільні групи населення).

 

Об’єкти та суб’єкти містобудування.

 

Органи, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

 

Містобудування. Головні напрями містобудівної діяльності.

 

 Основні вимоги до містобудівної діяльності. Законодавство України про містобудування.

 

 Визначення основних термінів (архітектурна діяльність, об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури), суб'єкти архітектурної діяльності, архітектурне рішення).

 

 Визначення основних термінів (проект,  завдання на проектування, погодження проекту,  експертиза, замовник, інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг), архітектор (інженер), технічний нагляд, саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності).

 

Архітектурні та містобудівні конкурси.

 

Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури.

 

Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд. Авторський та технічний нагляди.

 

Уповноважені органи містобудування та архітектури.

 

Головні архітектори.

 

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади відділу економічного розвитку проектно-інвестиційної діяльності

 

1. Суб'єкти господарювання(ст.55 ГКУ)

       2. Визначення бюджет  (БКУ)

       3. Доходи бюджету  (БКУ)

       4. Програмна класифікація видатків та кредитування бюджету (БКУ)

       5. Внутрішні джерела фінансування (БКУ)

       6. Місцеві гарантії (БКУ)

       7. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу. (БКУ)

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади сектору агропромислового розвитку

 

Громадяни, які мають право на створення фермерського господарства (ст.5 Закону України «Про фермерське господарство»).

 

Право власності на майно, яке використовується для ведення фермерського господарства (ст. 20 Закону України «Про фермерське господарство»).

 

Порядок проведення професійного відбору з питань створення фермерських господарств (ст. 6 Закону України «Про фермерське господарство»).

 

Що таке землі сільськогосподарського призначення? Порядок їх використання (ст. 22 Земельного Кодексу України).

 

Поняття суб’єкта господарювання (ст. 55 Господарського Кодексу України).

 

Майно у сфері господарювання (ст. 139 Господарського Кодексу України).

 

Оренда землі у сфері господарювання (ст. 290 Господарського Кодексу України).

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади юридичного відділу

 

Трудовий договір: строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору;

 

Підстави припинення трудового договору. Підстави і порядок розірвання трудового договору;

 

Робочий час та час відпочинку. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні;

 

Право на відпустку. Види і тривалість відпусток, порядок і умови їх надання;

 

Оплата праці, її правове регулювання. Системи оплати праці. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати;

 

Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строки і порядок їх застосування та зняття;

 

Відрядження і його правове регулювання. Компенсації у зв'язку зі службовими відрядженнями. Документи, що надаються працівником на підтвердження вартості витрат по відрядженню;

 

Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом. Форма участі громадян в управлінні житловим фондом;

 

Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання жилих приміщень у будинках державної, комунальної і колективної власності;

 

Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб;

 

Сторони в цивільному процесі, їхні права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб;

 

Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності;

 

Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення;

 

Пред'явлення позову в цивільному процесі. Зустрічний позов. Підготовка та подання позову;

 

Зміст і форма позовної заяви в цивільному процесі. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону.

 

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади відділу земельних відносин охорони навколишнього природного середовища та екології

 

                   Земельний Кодекс України

Що є земля ?  ( стаття 1. Земельного Кодексу)

Завдання земельного законодавства ( стаття 4. Земельного Кодексу)

Принципи земельного законодавства ( стаття 5. Земельного Кодексу)

Повноваження Верховної РадиУкраїни в галузі земельного законодавства ( стаття 6 . Земельного Кодексу)

Повноваження сільських, селищних ,міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельного законодавства ( стаття 12ю Земельного Кодексу)

 Склад земель          (Стаття 18.)

Категорії земель (Стаття 19.)

Зміст права власності на землю (Стаття 78.)

Суб'єкти права власності на землю (Стаття 80.)

Право власності на землю громадян (Стаття 81.)

Право власності на землю іноземних держав (Стаття 85.)

Права власників земельних ділянок (Стаття 90.)

Відновлення меж (Стаття 107.)

Підстави припинення права власності на земельну ділянку (Стаття 140.)

             Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Загальні засади ведення Державного земельного кадастру (Стаття 5.)

Об'єкти Державного земельного кадастру (Стаття 10.)

Статус відомостей Державного земельного кадастру (Стаття 20.)

Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру (Стаття 39.)

 

Закон України «Про землеустрій

      19. Визначення поняття «землеустрій  (стаття 1.)

      20. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою (Стаття 29.)

      21. Державний фонд документації із землеустрою (Стаття 32.)

 

                Закон України «Про оцінку земель»

22. Об'єкти оцінки земель (Стаття 3.)

     23. Підстави для проведення оцінки земель (Стаття 15.)

     24. Документація з оцінки земель (Стаття 20.)

 

Закон України «Про державну експертизу»

 

25. Завдання державної експертизи (Стаття 4.)

26. Принципи державної експертизи (Стаття 5.)

 

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

 

27. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності (Стаття 10.)

28. Геодезичні пункти та їх охорона (Стаття 22.)

29. Завдання державного геодезичного нагляду (Стаття 23.)

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади відділу освіти, культури, молоді та спорту

Закон України « Про освіту»

 

Право громадян на освіту (ст.3)

Форми здобуття освіти (ст.9)

Мета повної загальної середньої освіти ( ст.12)

Інклюзивне навчання ( ст.20)

Управління закладом освіти ( ст.24)

Права засновника закладу освіти ( ст.25)

Громадське самоврядування в закладі освіти  (ст.28)

Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників (ст.61)

Атестація педагогічного працівника ( ст.50)

Громадський нагляд у сфері освіти (ст.71)

Фінансування системи освіти ( ст.78)

Фінансово господарська діяльність ( ст.79)  

 

Закон України « Про повну загальну середню освіту»

 

Мова освіти в закладах загальної середньої освіти ( ст.5)

Право на здобуття повної загальної освіти (ст.6)

Організація освітнього процесу ( ст.10)

Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти ( ст.12)

Учасники освітнього процесу ( ст.19)

Заклад загальної середньої освіти ( ст.31)

Керівник закладу загальної середньої освіти ( ст.38)

Інституційний аудит ( ст.46)

Сертифікація педагогічних працівників (ст.49 )

 Фінансування системи загальної середньої освіти (ст.58)

 

 

Закон України « Про культуру»

 

Базова мережа закладів культури ( ст. 1)

Професійна творча діяльність ( ст. 17)

Витрати на утримання закладів культури ( ст.26)

Відповідальність за порушення законодавства про культуру ( ст.35)

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади загального відділу

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

1. Що таке конфіденційна інформація відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

2. Який контроль здійснюється за забезпеченням доступу до публічної інформації?

 3. На яких принципах здійснюється доступ до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

4. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?

5. Протягом якого періоду розпорядник публічної інформації має надати відповідь на запит на інформацію, яка стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи?

6. Вкажіть, де може оприлюднюватись інформація?

7. Визначення  інформації з обмеженим доступом.

 

Питання для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади сектору по роботі із зверненнями громадян

Закон України «Про звернення громадян»

1. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?

2. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?

3. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

4. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

5. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?

6. Що розуміється під «зверненнями громадян»?

7. Хто несе відповідальність за зміст електронної петиції?         

 Додаток 3

 

                                                                                                                                  Зразок форми екзаменаційного білета

 Сахновщинська селищна рада           

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ                                                        Голова конкурсної комісії

                                                                                     "__" __________ 2021р. 

                                                             

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ____

для складання іспиту( тестування) на заміщення   вакантних посад посадових осіб селищної  ради

 1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

2. Питання на перевірку знання Законів  України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах  місцевого самоврядування”. 

3. Питання на перевірку знання  Закону  України  "Про  запобігання корупції"

4, 5. Питанняна  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки   функціональних   повноважень  структурних підрозділів сільської ради  та її виконавчих органів.

                                                                                                                                                                                    Додаток 4

                                    

ЗРАЗОК  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ВІДОМІСТІ

проведення іспиту ( тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб селищної ради конкурсною комісією Сахновщинської селищної  ради              

від "___" ____________ 20__ року 

 № з/п

ПІП кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

№ білета

Загальна сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова комісії         ____________   ___________________________

                                    (підпис)               (П.І.Б.)

Члени комісії:      

 1. ____________   ___________________________ 

                                    (підпис)               (П.І.Б.)

 2.____________   ___________________________

                              (підпис)               (П.І.Б.)

3.____________   ______________________________                             

                               (підпис)               (П.І.Б.)

 Секретар комісії       ____________   ___________________________

                                          (підпис)               (П.І.Б.)

                                                                                             

                                                                                                                        Додаток 5

ВІДОМІСТЬ БАЛІВ
 

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Оцінка члена комісії

 

 

Співбесіда

Професійні знання

 

Ділові якості

 

Комунікабельність

 

Сума балів

 

 

________________________________

___________________
(підпис)

___________________________

(прізвище, ім'я та по батькові члена комісії) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Додаток 6

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

 

Прізвище, м'я та по батькові кандидата Види оцінювання Вимоги Оцінка члена комісії № 1  Оцінка члена комісії № 2 Оцінка члена комісії № 4 Оцінка члена комісії № 4 Оцінка члена комісії № 5 Середній бал*
кандидат Тест Знання законодавства            
на посаду Співбесіда Професійні знання            
______________________________________________________ Ділові якості            
  Комунікабельність            
  Сума балів            

 

________________________________

___________________
(підпис)

 

(прізвище, ім'я та по батькові)


 

                                                                                                                                         Додаток 7

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Вакантна посада (посади) _________________________________________________________
                                (найменування посади (посад)

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь