Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

Положення

САХНОВЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22 березня 2021 року    смт. Сахновщина                                                                                                                       № 45

Про затвердження Положення про 
порядок організації доступу до 
публічної інформації, що знаходиться 
у володінні Сахновщинської селищної ради
На  виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
1. Затверди Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сахновщинської селищної ради (додаток 1).
2. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію (додаток 2.)
3. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації в Сахновщинській селищній раді керуючу справами  Сахновщинської селищної ради Світлану СІРЕНКО.
4. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в Сахновщинській селищній раді раді покласти на головного спеціаліста загального відділу Сахновщинської селищної ради Юлію СОЛОДОВНИК.
5. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями в Сахновщинській селищній раді визначити актову залу приміщення селищної ради ( смт Сахновщина вул. Шмідта, 10). 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови Валерія ЗАВАЛІЯ.
Селищний голова                                                                                                                     Володимир СУЄЦЬКИЙ
 
Додаток 1

До розпорядження Сахновщинського селищного голови від 22.03.2021 року №43
 
                                                                            ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сахновщинської селищної ради 
1. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
2. Положення про порядок організації доступу до публічної інформації визначає форми та порядок забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність селищної ради, апарату виконавчого комітету селищної ради, ії структурних підрозділів та організацій, що належать до сфери ії управління, осіб, відповідальних за надання відомостей за запитами на інформацію, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації», та інформації,  що становить суспільний інтерес.
3. Метою є забезпечення прозорості та відкритості діяльності селищної ради, апарату виконавчого комітету селищної ради, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання селищною радою, апаратом виконавчого комітету селищної ради своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.
4. Положення регламентує:
4.1.Порядок збирання, систематизації, накопичення, зберігання в електронній та в паперовій формі документів або їх копій, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні селищної ради, апарату виконавчого комітету селищної ради, крім інформації з обмеженим доступом.
4.2.Порядок здійснення реєстрації та ведення обліку запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до селищної ради, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію.
4.3.Порядок забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію.
5.Порядок збирання, систематизації, накопичення, зберігання в паперовій та в електронній формі документів або їх копій, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні селищної ради, крім інформації з обмеженим доступом :
Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.
5.2.Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або інших прав громадян, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
5.3.Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
5.4.Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
5.5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
5.6.Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
5.7.Для збирання  та систематизації документів, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні селищної ради, апарату виконавчого комітету селищної ради, застосовується журнальна форма реєстрації  документів , також у  апараті виконавчого комітету селищної ради,  можливе застосування єдиної реєстраційно-контрольної картки та автоматизованої реєстрації, відповідно до Інструкції з діловодства.
6.. Службова інформація
6.1. У відповідності до пункту 3, частини 1, статті 6, Закону України «Про доступ до публічної інформації», службова інформація належить до інформації з обмеженим доступом.
6.2. До службової інформації селищної ради належать: документи, які містять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, акти, протоколи нарад при голові селищної ради, його доручення, а також документи, які містять конфіденційну інформацію про фізичну особу.
6.3. Документам, що містять інформацію, яка відноситься до службової, присвоюється гриф "для службового користування".
7. Порядок здійснення реєстрації та ведення обліку запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до селищної ради як розпорядника інформації, апарату виконавчого комітету селищної ради, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію :
7.1.Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти (при наявності), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
7.2.Усі запити на публічну інформацію, які надходять до апарату виконавчого комітету селищної ради, реєструються в загальному відділі апарату виконавчого комітету селищної ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається.)
7.3. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
7.4.Запити на інформацію, що надходять на адресу селищної ради приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у загальному відділі апарату виконавчого комітету селищної ради відповідальним головним спеціалістому робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (в п'ятницю до 15.45), тел.: (05762)31960. 
7.5.У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши у запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 
7.6.Запити на інформацію можна подати:
•    телефоном: (05762) 31960
•    поштою: 64501; Харківська  область, смт Сахновщина, вул. Шмідта, 10, електронною поштою:  sahn_possovet@ukr.net
•    електронною петицією на офіційному сайті селищної ради http://sahnovschina.gromada.org.ua/
7.7.Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
7.8.Залежно від змісту запиту, він направляється керівництву чи спеціалістам апарату виконавчого комітету селищної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється і надсилається адресату.
7.9. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
7.10.У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
7.11.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, селищна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
7.12. Інформація на запит надається безкоштовно.
7.12.1. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок,  відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання селищною радою запиту, повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
8.  Порядок оприлюднення публічної інформації про діяльність селищної ради :
8.1.Публічна інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законодавчих актів оприлюднюється шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті селищної ради.
8.2. Селищна рада як розпорядник інформації,  зобов'язана оприлюднювати: 
8.2.1. Інформацію  про організаційну структуру, місію, функції, повноваження,  основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  порядок та механізм їх витрачання тощо).
8.2.2.Проєкти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію  про нормативно-правові засади діяльності.
8.2.3. Порядок складання, подання запиту на інформацію.
8.2.4. Плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань.
8.2.5. Загальні правила роботи виконавчого апарату селищної ради.
8.2.6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
8.2.7. Інформацію про діяльність селищної ради, а саме про: 
-місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти розклад роботи та графік прийому громадян; 
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 
- порядок складання, подання запиту на інформацію.
8.2.8.Іншу інформацію про діяльність селищної ради порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. 
8.3. Проєкти нормативно-правових актів, рішень оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих  днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 
8.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.
9.Роз’ясненння запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності селищної ради, стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання селищною радою обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації : 
9.1. Селищна рада має право відмовити в  задоволенні запиту в таких випадках: 
 9.1.1.Селищна рада, апарат виконавчого комітету селищної ради, не володіють і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.
 9.1.2.Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
9.1.3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати,  пов'язані з копіюванням або друком; 
9.1.4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
9.2. Відповідь аппарату виконавчого комітету селищної ради про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається  неправомірною відмовою в наданні інформації. 
9.3. У разі, коли селищна рада, апарат виконавчого комітету селищної ради, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіють інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вони відмовляють в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово. 
Якщо селищній раді, апарату виконавчого комітету селищної ради, відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня  отримання  запиту належним розпорядником. 
9.4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію зазначається:
9.4.1. Прізвище, ім'я, по -батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту.
9.4.2. Дата відмови; 
9.4.3. Мотивована підстава відмови.
9.4.4. Порядок оскарження відмови.
9.4.5. Підпис. 
9.5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. 
9.6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана  інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 
У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 9.6.1. Прізвище, ім'я, по-батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту.
9.6.2. Дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку.
9.6.3. Причини, у зв'язку з якими запит на  інформацію не може бути задоволений у встановлений  Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк.
9.6.4. Строк, у який буде задоволено запит.
9.6.5. Підпис. 
9.7. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до селищного голови, вищого органу або суду. 
9.7.1. Запитувач має право оскаржити: 
     1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
     2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
     3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 
     4) надання недостовірної або неповної інформації; 
     5) несвоєчасне надання інформації; 
     6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15   Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 
     7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 
9.7.2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється   відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
9.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом. 

10. Порядок забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

10.1.Відповідальними за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію є начальник загального відділу апарату виконавчого комітету селищної ради.
10.2. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації покладається  на  керуючу справами селищноїради.
Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється депутатами селищної ради, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо. 
10.3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації  здійснюється  відповідно до закону.

10.4. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації  несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
     - ненадання відповіді на запит;
     - ненадання інформації на запит;
     - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
     - неоприлюднення  інформації  відповідно до статті 15 цього Закону;
     - надання або оприлюднення  недостовірної, неточної або неповної інформації;
     - несвоєчасне надання інформації;
     - необґрунтоване  віднесення  інформації  до інформації з обмеженим доступом;
     - нездійснення реєстрації документів;
     - навмисне приховування або знищення інформації чи документів.


Перший заступник 
селищного голови                                                                                                                                       Валерій ЗАВАЛІЙ
 

ДОДАТОК 

До Положення про порядок організації
доступу до публічної інформації, 
розпорядником якої є Сахновщинська селищна рада


Форма запиту на інформацію


Сахновщинському селищному голові
__________________________________
__________________________________ 
адреса, телефон
Е-mail:  
_________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти) 


З А П И Т
на інформацію
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене) ________________________________________________________________________________________________________вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)
« ___ » _______________ 20 ___ року                                       __________________
                                                                                (підпис запитувача інформації)
Запит подається до загального відділу Сахновщинської селищної ради. Відповідь на запит надається у терміни, встановлені статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 


Перший заступник 
селищного голови                                                                                                                     Валерій ЗАВАЛІЙ
 

ДОДАТОК 

До Положення про порядок організації
доступу до публічної інформації, 
розпорядником якої є Сахновщинська селищна рада


П Е Р Е Л І К
інформації з обмеженим доступом


1.Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:
 З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України:
•    Матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;
•    Листування із органами МВС та СБУ.
 З питань кадрової роботи:
•    особові справи працівників;
•    відомості з особових рахунків працівників;
•    результати проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб;
•    відомості з розпоряджень голови селищної ради, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;
•    документи про оприбуткування і видачу довіреностей на отримання бланків суворої звітності та матеріальних цінностей;
•    документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх обліку.
 З питань бухгалтерського обліку:
•    відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність Сахновщинської селищної ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;
•    відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;
•    відомості з актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей;
•    відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;
•    поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;
•    відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;
 З інших питань:
•    інформація, що стосується економічної безпеки;
•    ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;
•    відомості, що містять інформацію про особу, її адресу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;
•    відомості, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;
•    відомості щодо комп’ютерних програм, які використовуються Сахновщинською селищною  радою;
•    відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та подяками;
•    дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів, народних депутатів та документи з їх виконання;
•    дані доповідних записок;
•    відомості про документообіг;
•    дані з протоколів засідань експертних комісій.
2.Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
3.Апарат виконавчого комітету Сахновщинської селищної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.
4.    Селищний голова може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф "Для службового користування" і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього, окрім інформації з питань, що включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ).
 
Перший заступник 
селищного голови                                                                                                                      Валерій ЗАВАЛІЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь