A A A K K K
для людей із порушенням зору
Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

ВНУТРІШНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ Сахновщинський Терцентр

Дата: 05.07.2021 14:34
Кількість переглядів: 227

В червні 2021 року КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, догляд стаціонарний, натуральна допомога.

При проведенні оцінки якості соціальних послуг застосовуються наступні показники якості цих послуг: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до одержувача соціальної послуги, професійність.

Для вивчення рівня задоволення одержувачів соціальних послуг догляд вдома, соціальна адаптація, догляд стаціонарний, натуральна допомога розроблені анкети (опитувальник). Комісія з оцінки якості, до складу якої включені як працівники КУ «Територіальний центр» так і одержувачі соціальної послуги догляду вдома та соціальної послуги стаціонарного догляду, здійснює опитування одержувачів соціальних послуг або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг. Опитування проводиться відповідно до затвердженого плану заходів по проведенню внутрішньої оцінки якості та списку одержувачів соціальних послуг, які будуть охоплені внутрішньою оцінкою якості.

У І півріччі 2021 року КУ «Територіальний центр» надано соціальні послуги 704 особам, з них 274 особи, охоплені обслуговуванням відділення соціальної допомоги вдома, 21 особа охоплена обслуговуванням відділення стаціонарного догляду, 118 осіб охоплені обслуговуванням відділення денного перебування, 291 особа, охоплена обслуговуванням відділення натуральної та гуманітарної допомоги. Протягом І півріччя  2021 року в оцінюванні прийняли участь 221 особа, з них 51 - одержувачі соціальної послуги догляд вдома, 16 - одержувачі соціальної послуги стаціонарного догляду, 76 - одержувачі соціальної послуги натуральної допомоги, 78 - одержувачі соціальної послуги соціальної адаптації. Перевірено роботу 22 соціальних робітників, 2 соціальних працівників, 12 працівників відділення стаціонарного догляду, 1 перукаря.

  1. Адресність та індивідуальний підхід

Комісією проведено перевірку особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні у КУ «Територіальний центр», під час якої встановлено, що на всіх заведені особові справи з діючими індивідуальними планами.  Визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг здійснюється при взятті на обслуговування та укладанні договору з урахуванням ступеня їхніх індивідуальних потреб. Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг здійснюється один раз на півроку.

Всі плани складені за встановленими вимогами та переглянуті у визначений термін. З усіма одержувачами соціальних послуг укладені договори про соціальне обслуговування з дотриманням вимог законодавства.

  1. Результативність

Згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, з 221 особи, охоплених опитуванням, 199 осіб задоволені якістю та періодичністю надання послу, що становить 90 % від охоплених опитуванням; у 186 одержувачів соціальних послуг спостерігається покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не наддавались, що становить 84 % від охоплених опитуванням.

  1. Своєчасність

Протягом І півріччя 2021 року до КУ «Територіальний центр» надійшло 17 звернень за отриманням соціальних послуг. КУ «Територіальний центр» дотримано терміни прийняття рішення та складено індивідуальні плани надання соціальних послуг. Всі особові справи, одержувачів соціальних послуг відповідають вимогам нормативних актів, якими керується КУ «Територіальний центр» у своїй роботі.

Рішення про надання соціальних послуг чи відмову у їх наданні приймається КУ «Територіальний центр» протягом 14 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг та  складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальних послуг або його законного представника. Результати визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальних послуг.

Через 30 днів з дня початку надання соціальних послуг соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг з метою коригування індивідуального плану. Надалі повторне визначення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг здійснюється один раз на 6 місяців.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальних послуг укладається договір про їх надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

В усіх з 221 складених актів перевірок якості обслуговування зафіксовано дотримання термінів надання соціальних послуг, що становить 100 % .

4. Доступність та відкритість 

КУ «Територіальний центр» розташований в одному приміщенні з відділенням обслуговування громадян № 16 (сервісний центр) управління громадян ГУПФУ в Харківській області, Сахновщинською районною філією Харківського РЦЗ та іншими службами. Біля будівлі розташовано паркувальний майданчик. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи. В коридорі оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, містяться копії буклетів та порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, картки  послуг догляду вдома, соціальної адаптації та догляду стаціонарного, надання натуральної допомоги, інформацію розміщено на сайті Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області.

Соціальна послуга догляд вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги.

Соціальні послуги соціальної адаптації, , натуральної допомоги надаються в приміщеннях КУ «Територіальний центр», районної бібліотеки, музея, за місцем проживання отримувачів, у денний час протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувача соціальної послуги до нових умов соціального середовища. Приміщення не в повній мірі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Соціальна послуга стаціонарний догляд надається у відділенні стаціонарного догляду, яке розташоване в смт Сахновщина і розраховане на 15 ліжко - місць. На даний час проживають 16 осіб, які втратили здатність до самообслуговування. Приміщення стаціонарного догляду забезпечені безперешкодним доступом, прийняті заходи для протипожежної безпеки.

Відповідно до вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності здійснюються наступні заходи: спостереження за їх станом здоров’я, допомога у самообслуговуванні, допомога в організації надання реабілітаційних та медичних послуг, допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними, навчання навичкам самообслуговування, організація дозвілля. Стаціонарне відділення займає площу – 527,8 кв.м. Відділення має індивідуальне газове опалення та центральне водопостачання. Обслуговування підопічних здійснюють 12 працівників. Харчування на одного підопічного в середньому складає 49 грн. на добу. Підопічні забезпечені 4-х разовим харчуванням. У житловому корпусі є кімнати на 1, 2, 3 особи. В тих кімнатах де зроблений ремонт, стан приміщення відмінний. Залишаються кімнати житлового корпусу, які потребують поточного ремонту (ремонт стелі, стін, заміна лінолеуму інше), тому в стаціонарному відділенні існує нагальна потреба в ремонтних роботах. Проводиться системна робота по покращенню умов проживання підопічних у відділенні. Підопічні забезпечені засобами реабілітації.

Приміщення територіального центру частково відповідає протипожежним вимогам. Безперешкодний доступ одержувачів соціальних послуг до територіального центру забезпечений частково. Вирішення даних питань потребує додаткового виділення коштів.

  1. Повага до гідності отримувача соціальної послуги

Під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників територіального центру. Всі 221 опитаних задоволені ставленням до себе соціального робітника, що становить 100 %. Скарг або фактів негуманних дій до одержувачів соціальних послуг в процесі опитування не виявлено. В приміщенні КУ «Територіальний центр» обладнано стенди актуальною інформацією про порядок надання, умови, зміст соціальних послуг, інформацією про правозахисні організації. Договором передбачені положення щодо дотримання принципу конфіденційності. Випадків порушення принципу конфіденційності не виявлено.

Забезпечується дотримання майнових прав підопічних відділення стаціонарного догляду. Підопічні отримують 25% пенсії (20% державної допомоги), якою вони розпоряджаються на власний розсуд, також у їхньому розпорядженні нерухоме  майно, яке залишилось за місцем попереднього проживання.

6. Професійність

В КУ «Територіальний центр», відповідно до законодавства, сформовано штатний розпис з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники та соціальні робітники відділення володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом МПСПУ від 14.10.2005 року № 324), наказом МСПУ від 04.07.2019 р., № 1049 «Професійний стандарт «Соціальний працівник», наказом МСПУ від 15.08.2019 р., № 1243 «Професійний стандарт «Соціальний робітник». Розроблений графік проведення  атестації соціальних працівників на рік.

Документи про освіту відповідного освітнього рівня наявні у: 27 працівників КУ «Територіальний центр» з 37 осіб. З них документи про освіту відповідного освітнього рівня наявні: у 20 працівників відділення соціальної допомоги вдома з 23; у 5 працівників відділення стаціонарного догляду з 12 у 1 працівника відділення надання натуральної та гуманітарної допомоги, 1 працівника відділення денного перебування. Складено та затверджено графік робочих нарад, який дотримується.

Обов’язковий медичний огляд пройдений всіма працівниками відповідно до термінів проходження. Соціальні робітники в основному забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем.

Внутрішня оцінка якості надання соціальних послуг: догляд вдома, соціальна адаптація, догляд стаціонарний, натуральна допомога проводиться 1 раз на рік. Результати проведення оцінки якості соціальних послуг доводяться до відома працівників КУ «Територіальний центр», що надає соціальні послуги, одержувачів соціальних послуг. Питання надання соціальних послуг висвітлюються у ЗМІ.

За результатами моніторингу та оцінки проводиться: підготовка відповідних звітів про надання соціальних послуг; удосконалення діяльності роботи з організації та надання соціальних послуг; планування подальшої роботи КУ «Територіальний центр» з питань розвитку системи надання соціальних послуг; розроблення заходів з покращення якості надання соціальних послуг та удосконалення діяльності КУ «Територіальний центр».

Проте, не зважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг КУ «Територіальний центр», необхідно здійснити наступні заходи для покращення роботи установи, а саме:

  • посилити контроль за якістю та обсягом надання послуг підопічним;
  •  постійно контролювати надання соціальними робітниками послуг;
  • регулярно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів соціальної послуги, забезпечувати оформлення даних відповідно вимог законодавства;
  • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази КУ «Територіальний центр» в частині забезпечення соціальних працівників і робітників необхідним інвентарем, спецодягом, велосипедами;
  • продовжити роботу з приватними підприємцями і підприємствами, у напрямку надання допомоги малозабезпеченим громадянам району;
  • провести роботу з приведення у відповідність до санітарних та протипожежних вимог приміщень КУ «Територіальний центр».

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь