Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

ПОРЯДОК функціонування кладовищ та утримання місць поховань на території Сахновщинської селищної ради

Дата: 29.03.2019 09:04
Кількість переглядів: 9922

                     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету  № 11  від  11.03.2019 року 

 

ПОРЯДОК 

функціонування кладовищ 

та утримання місць поховань на території Сахновщинської селищної ради 

І.  ПРАВОВА ОСНОВА

Правову основу діяльності в галузі поховання становлять Конституція України, Закон „Про поховання та похоронну справу", інші Закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються щодо виконання Законів України.

Даний Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» №1102-ІУ від 10.07.2003 р., на підставі Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, Типового положення про ритуальну службу в Україні, Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Дане Положення встановлює порядок діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання та збереження місця поховання.

2.2. Поховання – діяльність відповідних органів державної влади,  органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у межах повноважень,    визначених Законом України “Про поховання і похоронну справу”, а також  суб’єктів господарювання спрямована на:

- забезпечення належного ставлення до тіла померлого (останків, праху) померлого (далі тіла);

-        забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;

- створення та експлуатація об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;

- організацію і проведення поховань померлих та /або загиблих (далі- померлих);

-       надання ритуальних послуг, реалізацію предметів ритуальної належності.  

  2.3. Термін і визначення, які вживаються у даному положенні:

- місце поховання – кладовище, будівля чи споруда призначена для організації поховання померлих;

- могила  - місце на кладовищі, будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом;

- намогильні споруди – пам’ятні споруди, що встановлюються на могилах та увічнюють пам’ять про померлих;

- склеп – підземна або заглиблена в землю капітальна споруда призначена для поховання, в межах місця поховання, відведеного у встановленому порядку;

- урна з прахом – ємність призначена для збереження праху померлого;

- кладовище – відведена у встановленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами, будівлями, спорудами призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;

- колумбарій – сховище для урн із прахом померлих;

- колумбарні ніші – спеціально обладнані місця на колумбарії для поховання урн із прахом померлих, що облаштовуються в мурованих стінах;

- поховання померлого – комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або  колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечать законодавству;

- предмети ритуальної належності – вироби, що є атрибутами поховання та облаштування могили (колумбарної ніші);

- користувач місця поховання – особа, яка здійснила перше поховання на відведеному місці поховання, та має відповідне свідоцтво про смерть похованого і свідоцтво про поховання;

- ритуальні послуги – послуги, пов’язані з організацією поховання та облаштування місця поховання.

2.4.  Цей Порядок є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг на території Сахновщинської селищної ради.

  2.5. Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг на території Сахновщинської селищної ради здійснює комунальне підприємство  „Сахновщинське ПКП”.

III.   РЕЖИМ РОБОТИ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

3.1. На території Сахновщинської селищної ради  знаходяться 11  кдадовищ,  з яких відкриті для поховань є тільки кладовища:  

- село Германівка – кладовище в Північно-західній частині села; 

- село  Сугарівське – кладовище розташоване в ІІ відділенні села Сугарівське;

- смт Сахновщина –  

1) центральне кладовище по вул. Південновокзальній;

2) кладовище по вул. Комарова;

- село Чорнолозка – кладовище в центральній частині села Чорнолозка (нове).

3.2.  Кладовища, що розташовані на території Сахновщинської селищної ради є комунальною власністю і не підлягають приватизації або передачі в оренду.

3.3.   Кладовища відкриті для відвідування щодня з квітня по вересень – з 8.00 до 16.00 години , з жовтня по квітень з 8.00 до 15.00 години за виключенням Пасхальних свят.

3.4. Поховання померлих на кладовищах проводиться щодня в літню пору з 10.00 до 16.00 години, у зимовий час – з 11.00 до 15.00 години.

 IV. ВИДИ ПОХОВАНЬ

4.1. Поховання померлих можуть здійснюватися шляхом:

- закопування у могилі труни з тілом померлого;

- спалювання у крематорії труни з тілом померлого, закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші урни з прахом померлого;

- розвіювання праху померлого.

4.2. З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може здійснюватися іншим способом. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

  V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОХОВАННЯ  І НАДАННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ .

5.1. Організація діяльності з поховання

5.1.1. Організація діяльності з поховання померлих здійснюється органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання.

Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:

1) вирішують питання про відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

2) забезпечують утримання в належному стані та охорону місць поховання;

3) створюють ритуальні служби;

4) вирішують питання ритуальних послуг при похованні самотніх громадян, інших категорій малозабезпечених громадян, про надання допомоги на поховання померлих громадян в інших випадках передбачених законодавством;

5) здійснюють контроль за суб’єктами господарювання в частині надання ритуальних послуг та реалізації ними предметів ритуальної належності.

Для утримання в належному стані та охорони місць поховання селищна рада може створювати спеціалізовані комунальні підприємства.

5.1.2. Суб’єкти господарювання, що здійснюють організацію поховання померлих, зобов’язані укласти договір з селищною радою про надання цих послуг. 

5.1.3. Суб’єкт господарювання (ритуальна служба) зобов’язана:

- укласти договір-замовлення на організацію та проведення поховання;

- організувати поховання померлих згідно з договором-замовлення;

- створити рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

- розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

- забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

- організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховання відповідно до кошторису;

- погоджувати питання поховань з селищною радою та надавати звіти про поховання;

       5.1.4. У приміщеннях суб”єкта господарювання (ритуальної служби), де проводиться оформлення договору-замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

-     витяги із Закону України „Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів;

-     Положення про порядок надання ритуальних послуг на території кладовищ Сахновщинської селищної ради;

-     перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення; 

-  необхідні мінімальні переліки:

• вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування 

           населення; 

• окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей 

          та термінів виконання; 

-  інформація про:  

• режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно  

          до чинного законодавства України; 

• розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану (далі - РАЦС) 

          смт. Сахновщина; 

• порядок пільгового обслуговування населення; 

• умови реєстрації поховань померлих та перепоховань; 

• вимоги щодо утримання та охорони місць поховань; 

• умови  організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів; 

• порядок утримання кладовищ та інших місць поховань; 

• книга відгуків та  пропозицій. 

5.1.5. Для укладання договору про надання ритуальних послуг суб’єкт господарювання надає на ім’я селищного голови заяву та додає до неї такі документи:

- копія довідки про включення до ЕДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- перелік послуг, які пропонуються для надання суб’єктом господарювання з розшифровкою, калькуляцією вартості робіт;

- режим роботи, номер телефону та місця знаходження;

- документа, що містить інформацію про наявність офіційно працевлаштованих на постійне місце роботи не менше чотирьох працівників;

Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви селищна рада укладає з суб’єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах що додаються до заяви, суб’єкт господарювання у десятиденний термін письмово повідомляє селищну раду.

5.1.6. Суб’єкту господарювання забороняється надавати ритуальні послуги без укладання із селищною радою договору про надання ритуальних послуг та договору замовлення з виконавцем волевиявлення померлого або особою, що зобов’язалася поховати померлого на підставі свідоцтва про смерть.

  5.1.7. Ритуальні служби – спеціалізовані комунальні підприємства, суб’єкти господарювання створені, або здійснюють свою діяльність, для поховання померлих і надання ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, виготовлення предметів ритуальної належності. 

Тарифи щодо оплати таких послуг та предметів ритуальної належності для комунальних підприємств - встановлюються, для суб’єктів господарювання - погоджуються виконкомом селищної ради.

5.1.8. Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності здійснюється ритуальними службами.

          Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності здійснюється з дотриманням вимог державних стандартів, інших норм і правил встановлених законодавством.

5.2. Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг

5.2.1. Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. У разі відмови виконавця  від волевиявлення померлого поховання померлого здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом, бабою, онуком (правнуком), іншою особою, що зобов’язалася поховати померлого у відповідності з чинним законодавством.

У разі смерті осіб без певного місця проживання, знайдених невизнаних трупів та одиноких громадян, від поховання яких відмовилися рідні, на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється за кошти місцевого бюджету.

5.2.2. Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, повинна отримати свідоцтво про смерть на підставі довідки про смерть та паспорту померлого в закладі РАЦСу за місцем проживання померлого

5.2.3. Особа, яка  зобов’язалася поховати померлого, на підставі  свідоцтва про смерть, виданого районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану ( ВДРАЦС),  звертається до спеціалізованого комунального підприємства чи суб’єкта господарювання визначеного виконавцем послуг на поховання з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий - ритуальній службі або суб'єкту господарювання. Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов'язаних з  організацією  поховання. Ця особа має право вибирати виконавців послуг серед суб’єктів господарювання, які визначені як виконавці послуг та  уклали договір із виконавцем послуг  про їх надання  .

Ритуальні послуги надаються за плату згідно з договором-замовленням.

Виконавець послуг може надавати ритуальні послуги визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг.

Необхідний мінімальний перелік вимог щодо організації поховання і ритуального обслуговування населення затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.

У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх  виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

5.2.4. Виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого надається допомога на поховання у разі смерті громадянина працездатного віку, який на момент смерті не працював, не знаходився на обліку в центрі зайнятості, як безробітний, який досяг пенсійного віку, але не отримує пенсії і не утримувався особою, яка застрахована в  системі загальнообов”якового державного соціального страхування на підставі “Положення про виплату допомоги на поховання”

5.2.5. Поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України  “ Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр” померлих у будинку пристарілих здійснюється за кошти місцевого бюджету.

          5.2.6. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

          5.2.7. Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

5.2.8. Поховання померлих іноземців та осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про поховання та похоронну справу" та цим Положенням  для   громадян України, якщо інше   не   передбачено міжнародним договором України. 

          5.2.9. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до виконавчого комітету селищної  ради та  подає такі документи:

-   заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

-   висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

-   лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

-   довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення перепоховання останків на кладовищах селищної ради;

-   дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на кладовищі, яке розташовано поза межами селищної ради.

За результатами розгляду поданих документів виконавчим комітетом селищної  ради згідно з регламентом приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба або виконавець послуги забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в пісчаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється відповідно до  Кримінально - процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці - новий запис до Книги реєстрації.

5.2.10. Доставка тіл померлих громадян, від поховання яких відмовилися рідні, осіб без певного місця проживання, знайдених невизнаних трупів, до судово-медичної експертизи за направленням органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок бюджету виключно працівниками ритуальної служби.

5.2.11. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами від 21.12.2009 №405), згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ.

6.1. Порядок розміщення,  облаштування,  утримання та охорони місць поховань

6.1.1. Для розміщення місць поховання в установленому законом порядку в постійне користування надається земельна ділянка (спеціалізованому комунальному підприємству).

Виконавчий комітет селищної ради забезпечує планування та впорядкування території місць поховання. 

Місця поховань (кладовища) повинні мати  упорядковані під'їзні шляхи.  

6.1.2 Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метра із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до 9м. На території місць поховань розміщують:

-         господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

-         будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

-         водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

-         освітлення;

-         спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

 -      каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км , (за відсутності каналізації - туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту).

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

6.1.3. З метою раціонального використання земельних площ, відведених на кладовищах під поховання, забороняється  встановлення столів, стільців, огорож, посадка дерев, кущів. 

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ селищної ради дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.

6.1.4.   Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 метрів .

6.1.5.  На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

6.1.6. Будівництво, утримання і охорона місць поховання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.1.7. Забороняється проїзд автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів (окрім транспорту спецпризначення та інвалідного), по території кладовищ  без отримання на це відповідного письмового погодження ритуальної служби.

6.2.   Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання

6.2.1. За зверненням виконавця волевиявлення померлого, або особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого відповідно до проектної документації.

Відведення земельних ділянок для поховання на кладовищах виконується працівниками селищної ради на підставі оформлених договорів-замовлень на поховання.

За бажанням одного з родичів для поховання двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

Після здійснення поховання померлого виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як користувачу місця поховання, спеціалізованим комунальним підприємством, а у разі його відсутності – виконавчим комітетом селищної ради видається свідоцтво установленого зразка.

Це свідоцтво дає право його пред’явнику на встановлення надмогильних споруд у межах могили, родинного поховання. 

          6.2.2. Замовник, яким було оформлено договір-замовлення на поховання померлого, обов’язково повинен в термін 3-х діб після поховання померлого звернутися в  ритуальну службу  для отримання свідоцтва про поховання (згідно з наказом № 193 від 19.11.2003 року Держжитлокомунгоспу України), свідоцтво про поховання визнає замовника користувачем місця поховання.

6.2.3. Поховання кожного померлого здійснюється в окремій могилі. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2-х м, ширина 1 м., глибина не менше 1.5 м від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих грунтово-кліматичних умов. При похованні померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені. Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менше 0.5м, висота намогильного пагорбка 0.5м. У випадку поховання тіла померлого в сидячому положенні товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 м.  

6.2.4. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів: 

Назва поховання                   Розміри 

                       земельної ділянки                 могили

Площа, м2

Довжина, м Ширина, м Довжина, м Ширина, м

Родинне 6,6 2,2 3,0 2,0 1,0

Подвійне 4,8 2,2 2,2 2,0 1,0

Одинарне 3,3 2,2 1,5 2,0 1,0

Урна з прахом 0,64 0,8 0,8 0,8 0,8

Примітка: у разі поховання померлого в нестандартній труні викопується могила залежно від довжини труни.

6.2.5. Підпоховання померлого в родинну могилу проводиться на підставі укладеного договору – замовлення та:

•   свідоцтва про смерть померлого; 

•   згоди користувача місця родинного поховання; 

•   оригіналу свідоцтва про смерть чи свідоцтва про поховання першого похованого; 

•   не раніше, ніж через 20 років після останнього поховання; 

•   при наявності намогильної споруди або таблички з надписом; 

•   документів, які підтверджують родинний зв’язок. 

Примітка. В окремих випадках, якщо кладовище розміщене в сприятливих ґрунтових умовах, термін може бути зменшений до 15 років.

6.2.6. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно - епідеміологічного законодавства не раніше ніж через 24 години після настання смерті. У разі наявності відповідних підстав поховання, як виняток, може бути проведено в день оформлення.

6.2.7. Кожне поховання реєструється в книзі реєстрації поховань померлих спеціалізованим комунальним підприємством, а в разі його відсутності виконавчим комітетом селищної ради. 

 VII. ПОРЯДОК ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ НА ЧАСТКОВО ЗАКРИТИХ, ЗАКРИТИХ КЛАДОВИЩАХ

7.1. Поховання померлих, на частково закритих, закритих кладовищах селищної ради здійснюється при наявності вільного місця в огорожі раніше похованого. Поховання в огорожі раніше похованого здійснюється при зверненні користувача місця поховання та пред’явлення ним посвідчення про поховання, оригіналу свідоцтва про смерть першого похованого, свідоцтва про смерть померлого.

7.2. Дозвіл на поховання за межами огорожі на частково закритих, закритих кладовищах надається комунальним підприємством, а в разі його відсутності виконавчим комітетом селищної ради при наявності необхідних документів, заяви або клопотання.

Заяви громадян, письмові звернення, клопотання на поховання на тимчасово закритих, закритих кладовищах селищної ради реєструються у спеціальному журналі. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою.

7.3. На частково закритих, закритих кладовищах проводиться інвентаризація місць поховань з визначенням вільних площ для послідуючих поховань померлих громадян.

VIII. ВИГОТОВЛЕННЯ ТА УСТАНОВКА НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД

8.1. На могилах у межах наданої земельної ділянки можуть установлюватися намогильні споруди і елементи благоустрою могили.

Спорудження, установлені за межами відведеної земельної ділянки, підлягають зносу.

Всі роботи на кладовищі пов’язані з установкою намогильних споруд можуть здійснюватися тільки після повідомлення про це комунальне підприємство, а в разі його відсутності селищну раду.

8.2. Намогильні споруди (пам’ятники, цоколі, квітники, плитка та інше) на могилах замінюються на інші з дозволу комунального підприємства, а в разі його відсутності селищної ради.

8.3. Установлені громадянами (організаціями) намогильні споруди (пам’ятники , цоколі, квітники та інше) є їхньою власністю.

8.4. Надписи на могильних спорудах повинні містити достовірну інформацію щодо захоронення у даному місці померлих.

8.5. Всі намогильні споруди, що встановлюються на могилах, повинні відповідати встановленим стандартам і технологіям.

8.6. Намогильні споруди, виготовленні з порушенням встановлених стандартів та технологій, а також установлені огорожі, столи, стільці на відведеній ділянці поховання підлягають демонтажу, після попередження власника у двомісячний термін, після чого видаються власнику. 

Демонтаж здійснюється за рахунок коштів порушників.

IX. УТРИМАННЯ МОГИЛ, НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД.

9.1. Утримання у належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд здійснюється користувачами місця поховання за рахунок особистих коштів.

Громадяни (організації), які здійснюють поховання зобов’язані утримувати могилу, намогильні споруди, квітники в належному стані власними силами.

9.2. У випадку, якщо на могилі відсутні будь-які намогильні споруди (пам’ятники, цоколі, трафарети з наявністю даних про поховання, хрести та інше),  а могила не благоустроєна, комунальне підприємство, а в разі його відсутності спеціаліст селищної ради складає акт щодо незадовільного утримання могили, письмово оповіщає користувача місця поховання, установлює на могилі трафарет-попередження про необхідність упорядкування поховання.

Після закінчення дворічного терміну з моменту звернення, установки трафарета-попередження на могилі у випадку незадовільного утримання могили комісія за участю представників селищної ради, депутатів, СЕС складає акт про визнання могили безгосподарною та надає акт для прийняття рішення в селищну раду по використанню даного місця для поховання на загальних підставах.

9.3. У випадку наруги над могилою, іншим місцям поховання, а також навмисного нищення, руйнування, псування, викрадення предметів, що знаходяться на місці поховання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету з наступним їхнім відшкодуванням за рахунок винних осіб.

9.4. У випадку природного руйнування, псування намогильних споруд, гарантійний термін яких закінчився, їхнє відновлення здійснюється за рахунок коштів користувача.

9.5. У випадку нищення, руйнування, псування або викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання, яке не зареєстроване в установленому порядку, здійснювалося без дозволу, відшкодування користувачам місць поховання матеріальних збитків не здійснюється.

9.6. На могилах (у місцях родинного поховання) у межах наданої земельної ділянки можуть встановлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Усі роботи на кладовищі, пов’язані з встановленням, монтажем, демонтажем та облаштуванням намогильних споруд здійснюються комунальною ритуальною службою та суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, з якими укладено договори на надання послуг по монтажу, демонтажу намогильних споруд та облаштуванню могил при наявності спеціальної перепустки або договору-замовлення встановленого зразка. 

Якщо користувач могили виявив бажання самостійно облаштувати чи встановити намогильну споруду власними силами, він повинен звернутися з письмовою заявою та документом, підтверджуючим його особу (паспортом) до адміністрації ритуальної комунальної служби, а також пройти інструктаж і розписатися в книзі інструктажів .

9.7. Для встановлення намогильної споруди суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності, користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

- оригінал свідоцтва про смерть похованого; 

- документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її ціну та дату реалізації; 

- реквізити виконавця намогильної споруди; 

- на могилі повинна бути встановлена табличка, яка засвідчує дані про похованого; 

- свідоцтво про поховання. 

          9.8. Споруди, встановлені за межами відведеної земельної ділянки, підлягають знесенню без попередження користувача. 

          9.9. Кожне місце поховання, незалежно від їх видів, може бути облаштовано          (бардюрним каменем, викладено бетонною плиткою), а площа ділянки не перевищувати розмірів, наданих у таблиці п. 6.2.4. даного порядку і зареєстрована у Книзі обліку намогильних споруд.

X. ПОРЯДОК ВІДВІДУВАННЯ КЛАДОВИЩ.

          10.1. На території кладовищ забороняється:

- їздити на автомобілях, мотоциклах, велосипедах або будь-якому іншому виді транспорту, окрім автокатафального транспорту, а також супровідного його транспорту, кататися на санках, лижах, ковзанах;

- порушувати тишу і порядок;

- робити обрізання, посадку дерев, кущів без згоди комунального підприємства чи селищної ради;

- вигулювати собак, пасти домашніх тварин;

- ловити птахів, розводити багаття;

- зрізати дерн;

- перебувати на території кладовища після його закриття;

- робити розкопку ґрунту;

- залишати будівельні та інші матеріали.

           10.2.  Зайняття комерційною діяльністю (торгівля квітами, предметами похоронного ритуалу й матеріалами благоустрою могил та ін.) може здійснюватися тільки на підставі договору згідно чинного законодавства.

           10.3. Встановлений порядок розміщується на видному місці для загального ознайомлення на всіх об’єктах пов’язаних з наданням ритуальних послуг населенню.

XI. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПОХОВАННЯ ПОМЕРЛИХ НА КЛАДОВИЩІ.

11.1. Часткове, або повне припинення поховання померлих (закриття) кладовища здійснюється за рішенням селищної ради, якщо на кладовищі не має вільних місць для обладнання нових могил.

11.2. Після закриття кладовища земельний покрив, намогильні споруди, написи залишаються в цілковитій недоторканності.

11.3. Існуючі кладовища не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням селищної ради у випадку підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

11.4. У разі ліквідації кладовища, книги реєстрації поховань померлих, книга обліку намогильних споруд та інші документи передаються на зберігання до архіву.

XII.  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ  ПОЛОЖЕННЯ.

12.1. Контроль за дотриманням Положення здійснює ритуальна служба разом з виконавчим комітетом селищної ради. У разі необхідності до контролю  залучаються спеціалісти інших установ та організацій селища.

 

Додаток  1

     до  Порядку  функціонування кладовищ та утримання

        місць поховань на території Сахновщинської селищної ради 

Необхідний  мінімальний перелік

окремих видів ритуальних послуг

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання. 

2.  Оформлення свідоцтва про поховання.

3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

4. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу могилу.  5. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу  (у  разі  створення крематорію  з  колумбарієм), в існуючу могилу, у землю.

Додаток  2

     до  Порядку  функціонування кладовищ та утримання

        місць поховань на території Сахновщинської селищної ради 

 

 

ДОГОВІР

про надання ритуальних послуг

 

Спеціалізоване   комунальне  підприємство _______________________________________

(надалі – Ритуальна  служба) в особі _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

              (назва  населеного пункту, прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з одного боку, та   суб'єкт  господарювання   _______________________________________ 

                                                                                        (назва суб'єкта господарювання)

(надалі  -  Виконавець  послуг)  в  особі  __________________________________________,

                                                                               (прізвище, ім’я  та  по  батькові )

  з  другого   боку  уклали   цей договір про таке:

1. Предмет договору

             1.1. Предметом договору є надання ритуальних послуг.

             1.2. Взаємовідносини  між  Ритуальною  службою  і  Виконавцем послуг регулюються Конституцією  України,  Законом  України  "Про поховання  та  похоронну справу", іншими   законодавчими актами України та цим договором.

 1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

2. Права сторін

2.1.    Ритуальна служба має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання.

2.2.    Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно  до договору-замовлення надавати ритуальні послуги:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.2.2.Самостійно, на підставі звернення  виконавця  волевиявлення  або особи, яка                                     зобов'язалася поховати померлого (надалі - Замовник), виготовляти та реалізовувати предмети  ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості,  передбаченими законодавством  (стаття 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу").

3. Обов'язки сторін

3.1. Ритуальна служба зобов'язана:       

3.1.1. При  зверненні Замовника,  забезпечити укладення договору-замовлення, урахувавши при цьому його  побажання  щодо Виконавця послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення  поховання  померлого  у   встановленому    законодавством    порядку,   з   урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності, з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові   інформацію відповідно до Положення  про  порядок  та умови поховання на території кладовищ Сахновщинської селищної ради.  

3.1.4. Створити рівні умови для поховання  померлих  незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного  та  соціального  походження,  майнового  стану,  місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.6. Створити рівні умови  Виконавцю  послуг.

3.1.7. Забезпечити  своєчасне  оформлення договору-замовлення та в термін _______________________________________ передати   замовлення   Виконавцю    послуг 

                           (визначається сторонами )

_____________________________________________________________________________

                              (механізм передачі замовлення конкретизується за домовленістю сторін)

3.2.    Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до Ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх  характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг  забезпечує доведення нової ціни до Ритуальної служби  шляхом ______________________________________________________________________ 

                                                                 (визначається за домовленістю сторін).

3.2.2. При наданні послуги  з  копання  могили  на  кладовищі гарантувати   збереження   могил   та  намогильних  споруд,  інших елементів  благоустрою  могил,  що  розміщені   поруч   з   новими похованнями,  та  відшкодовувати  матеріальні  збитки  у  разі  їх пошкодження.

3.2.3. Видавати  працівникам,  що  беруть  участь  у  наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

4. Відповідальність сторін

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За  ненадання  інформації  Замовникові  про Виконавця послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ним.

4.1.2. За  неякісну  і  несвоєчасну  організацію,  оформлення договору-замовлення,  порушення  термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених  договором-замовленням,  згідно  з    Законом  України "Про захист прав споживачів".

4.1.3. За  недотримання   положень   чинного   законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.1.4. За  безпідставну  відмову   Замовнику   в   оформленні договору-замовлення,       виконавцем якого Замовник вибрав___________________________________, за  невчасне передання

                                               (назва суб'єкта  господарювання)

замовлення   на послуги Виконавцю послуг.

4.2. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.2.1. За порушення термінів та неякісне  надання  ритуальних послуг,  установлених  договором-замовленням,  згідно  з  Законом   України "Про захист прав споживачів".

4.2.2. За   недотримання   вимог   п.3.2.2   цього  договору Виконавець  послуг    усуває  пошкодження,  відшкодовує  матеріальні збитки  в  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  (ст.1192 Цивільного  Кодексу  України).

4.2.3. За недотримання положень чинного законодавства в частині вимог  затверджених  стандартів та технологій при наданні ритуальних послуг.

5. Порядок вирішення спорів

           Спори  і  розбіжності,  що   можуть  виникати  внаслідок цього договору,  за змогою вирішуватимуться шляхом переговорів між учасниками.

           У разі    неврегулювання   спорів   і   розбіжностей   шляхом переговорів   їх  розв'язання   здійснюється  в  судовому  порядку.

6. Інші умови _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір  набирає  чинності з моменту його  підписання  і діє до _________20___ року.

7.2. Договір  укладається  у двох примірниках (по одному  для кожної  сторони),  які мають однакову юридичну силу.

8. Місце знаходження сторін

 

 Ритуальна служба                                                    Виконавець  послуг

 ___________________________                            _____________________________

 ___________________________                            _____________________________

 ___________________________                            _____________________________

 ___________________________                            _____________________________

              (підпис керівника)                                                    (підпис керівника)     

М.П.                                                                            М.П.

 

 

 

Додаток  3

     до  Порядку  функціонування кладовищ та утримання

        місць поховань на території Сахновщинської селищної ради 

 

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ

на організацію та проведення поховання

 

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ”Про поховання та похоронну справу” укладено між 

Замовником _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   та   Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності  - (необхідне  підкреслити) _____________________________________________________________________________                                                             (повна назва підприємства) 

_____________________________________________________________________________ 

Предметом укладання договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібне 

підкреслити)  _____________________________________________________________________________ 

                                                  (прізвище, ім’я та по батькові померлого)  

 _____________________________________________________________________________

                                   (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на   кладовищі _________________________________________________________________ 

                                                            (назва населеного пункту)

по вул._________________, ряд________________,  сектор  ______________,  місце_____________________

о ____ годині дня „_____” числа __________________ місяця 20 ___ року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: /потрібне підкреслити/

закопування в могилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

Виконавець зобов’язаний:

1. Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання:

№ з/п Найменування послуг Кількість Ціна однієї послуги з ПДВ Загальна сума

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, тощо) ________________________________________________________________________ 

о ______ годині „_____” числа ________________ місяця 20 ___ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за  такою адресою __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

о _____ годині „_____” числа _____________ _____місяця  20 ___ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду  за  адресою_____________________________________________________________ 

о _____ годині „_____” числа __________________ місяця  20 ___ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Інші зобов’язання  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний  вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

а)   за порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, 

б) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України „Про захист прав споживачів”.

Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів  їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання 

Замовник ознайомлений _________________________.

                                                      (підпис замовника)

Вартість послуг  становить _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

                                                              (сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком.

                                   (необхідне підкреслити)

Договір-замовлення   укладено _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

                                               (дата та час укладення договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення наданих послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник:                                                              ___________________________________ 

                                                                                                               (підпис)

Виконавець 

(ритуальна служба, суб’єкт  господарювання) ___________________________________ 

                                                                                                                (підпис)

Адреса, за якою було укладено договір__________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                     (місцезнаходження)

Печатка

 

 

 

 

 

Додаток  4

       до  Порядку  функціонування кладовищ та утримання

        місць поховань на території Сахновщинської селищної ради 

 

 

 

ПАМ”ЯТКА

 

Поховання померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого, або на чоловіка (дружину), батьків (усиновителів), дітей, сестер, братів, на діда або бабу, онуків (правнуків), чи на інших осіб, які зобов’язалася поховати померлого.

 

ОСОБА, ЯКА ЗОБОВЯЗАЛАСЯ ПОХОВАТИ ПОМЕРЛОГО ПОВИННА:

 

1. Отримати медичну довідку про смерть (лікарське свідоцтво про смерть).

Лікарське свідоцтво про смерть видається родичам померлого чи іншим особам, які зобов'язалися поховати померлого, другий примірник лікарського свідоцтва про смерть залишається в закладі охорони здоров'я. 

Видача померлого без лікарського свідоцтва про смерть забороняється.

 У разі поховання померлого закладом охорони здоров'я - останній обов'язково заповнює лікарське свідоцтво про смерть і передає його в органи реєстрації актів цивільного стану не пізніше трьох діб з дня смерті. (відповідно до Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть, затвердженої наказом МОЗ України № 545 від 08.08.2006 р.).

2. Отримати Свідоцтво про смерть  - видається у відділі РАЦСу на підставі:

- довідки про смерть;

- паспорта померлого (не повертається);

- військового квитка (чоловіки до 45 років).

Реєстрація смерті провадиться за заявою родичів померлого, його сусідів, працівників житлово-експлуатаційних організацій або інших осіб чи за повідомленням адміністрації закладу охорони здоров'я, де сталася смерть. 

Особа, яка звернулась щодо реєстрації смерті, повинна пред'явити паспорт або паспортний документ. Відсутність зазначеного документа не є підставою для відмови в реєстрації смерті, але про це робиться відповідна відмітка в графі «Для відміток» актового запису про смерть. (відповідно до Правил реєстрації актів цивільного стану, затвердженого Наказом Мін’юсту України № N 52/5 від 18.10.2000 р., в ред. від 22.11.2007 р.).

3. Оформити договір – замовлення на організацію та проведення поховання, відведення місця під поховання та копання могили оформляється замовником на підставі:

- свідоцтва про смерть;

- пред’явлення паспорта замовника.

За звертанням виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого відповідно до затвердженої проектної документації. 

Відведення земельної ділянки для поховання: здійснюється  працівниками селищної ради   на підставі договору – замовлення.

Ритуальні послуги замовник може отримати у виконавців послуг, незалежно від форм власності, який працює на ринку ритуальних послуг та заключив договір на надання ритуальних послуг з комунальною ритуальною службою, а в разі її відсутності з  Сахновщинською селищною радою.

4. Протягом 3-х діб після поховання отримати свідоцтво про поховання, яке  оформляється на підставі:

- свідоцтва про смерть;

- договору – замовлення.

Свідоцтво про поховання визначає особу (замовника) користувачем місця поховання.

 

Зверніть увагу

Видача померлих з моргу родичам та іншим особам, які уповноважені на поховання, здійснюється за наявності в них Свідоцтва про смерть виданого  районним відділом реєстрації актів цивільного стану.

У всіх випадках насильницької смерті померлі з моргу видаються обов'язково за наявності письмового дозволу правоохоронних органів.                                                                                    Померлі з моргу видаються для поховання тільки в труні (або відповідно з національними звичаями), обмитими та одягненими. Всі дії, що пов'язані з видачею померлого, крім попередньої доставки труни, належать до посадових обов'язків санітарів моргу і виконуються ними безкоштовно.

Ритуальні послуги замовник може отримати у виконавців послуг, незалежно від форм власності, який працює на ринку ритуальних послуг та заключив договір на надання ритуальних послуг з комунальною ритуальною службою, а вразі її відсутності з  Сахновщинською селищною радою.

 Ритуальні послуги надаються за плату згідно з договором-замовленням, крім випадків, передбачених законом.

Поховання проводиться в термін, не раніше ніж після 24 години після настання смерті. У разі наявності відповідних підстав поховання дозволяється в більш ранній термін у випадку надзвичайних ситуацій, після оформлення договору-замовлення на організацію похорону. Час поховання, за узгодженням з замовником, встановлюється при оформленні договору - замовлення встановленої форми, згідно з Законом України «Про поховання та похоронну справу».

За звертанням виконавця волевиявлення померлого або особи, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого відповідно до затвердженої проектної документації. 

Додаток  5

     до  Порядку  функціонування кладовищ та утримання

        місць поховань на території Сахновщинської селищної ради 

 

 

Свідоцтво  про  поховання

 

Видано ______________________________________________, користувачу місця поховання,

                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

 

родинного місця поховання (необхідне підкреслити), який   „____” ___________ 20__ року

 

на ділянці № _____,  ряд № _____,  місце № _____ кладовища, розміщеного в 

 

___________________________________  на вулиці ________________________________, 

         (назва населеного пункту)

здійснив  поховання   померлого _________________________________________________ 

                                                          (прізвище, ім’я та по батькові померлого,  номер свідоцтва про смерть) 

________________________________________________________________________________ 

 

Відповідно до статті 25 Закону України „Про поховання та похоронну справу” користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, пов’язаних із використанням місця похова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь